Câu hỏi

Honeypot là gì?

Câu trả lời

Honeypot là một hệ thống tài nguyên thông tin được xây dựng với mục đích giả dạng đánh lừa những kẻ sử dụng và xâm nhập ...

Bạn cần đăng nhập để xem