Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Tấn công XSS là gì và cách phòng chống nó?

Câu trả lời

Tấn công XSS (Cross-Site Scripting) là kỹ thuật tấn công mà kẻ tấn công chèn mã độc vào trang web, từ đó lừa người dùng và thu thập thông tin cá nhân hoặc tiêm phần mềm độc hại vào máy tính của họ.
Cách phòng chống XSS bao gồm:

  • Sử dụng HTML encode để encode cá...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa mã hoá khối và mã hoá dòng?

senior

ARP Poisoning là gì?

middle

Shouder surfing là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào