Câu hỏi

Tấn công XSS là gì và cách phòng chống nó?

Câu trả lời

Tấn công XSS (Cross-Site Scripting) là kỹ thuật tấn công mà kẻ tấn công chèn mã độc vào trang web, từ đó lừa người dùng và thu thập thông tin cá nhân hoặc tiêm phần mềm độc hại vào máy tính của họ.
Cách phòng chống XSS bao gồm:

  • Sử dụng HTML encode để encode cá...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các đối tượng chính trong an ninh mạng là gì?

senior

Có thể giải mã các hash MD5 được không? Hãy giải thích.

senior

Salt là gì và làm thế nào nó làm cho việc băm mật khẩu trở nên an toàn hơn?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào