Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

VPN là gì?

Câu trả lời

Thuật ngữ VPN dùng để chỉ Virtual Private Network, một mạng riêng ảo. Nó cho phép bạn kết nối máy tính của mình với mạng riêng, kết nối được mã hóa để ẩn địa chỉ IP của bạn, cho phép bạn chia sẻ dữ liệu và truy cập web một cách an toàn đồng ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Shouder surfing là gì?

middle

Làm thế nào để tránh tấn công brute force?

senior

Có thể giải mã các hash MD5 được không? Hãy giải thích.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào