Câu hỏi phỏng vấn Microservices
Câu hỏi

Bounded Context là gì?

Câu trả lời

Một bounded context là một mẫu trung tâm trong DDD (Domain-Driven Design), đề cập đến sự cộng tác giữa các mô hình và nhóm lớn. DDD chia nhỏ các mô hình lớn thành nhiều ngữ cảnh để giúp chúng dễ quản lý hơn. Ngoài ra, nó giải thích mối quan hệ của chúng một cách rõ ràng. Khái niệm...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Client certificates là gì?

junior

Why Would You Opt For Microservices Architecture?

junior

Giải thích kiến trúc Microservice?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào