Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

C# là gì?

Câu trả lời

C# (đọc là C Sharp) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, mạnh mẽ và linh hoạt, được phát triển bởi Microsoft như một phần của nền tảng .NET Framework. C# được thiết kế để dễ dàng học và sử dụng, cung cấp một cú pháp sạch sẽ và rõ ràng, giúp lập trình viên phát triển các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau bao gồm Windows, web và di động.

Đặc điểm của C#:

  • Hướng đối tượng: C# hỗ trợ đầy đủ các khái niệm lập trình hướng đối tượng như lớp (class), đối tượng (object), kế thừa (inheritance), đa hình (polymorphism), và gói (encapsulation).
  • An toàn về kiểu dữ liệu: C# thực thi kiểm tra kiểu dữ liệu mạnh mẽ tại thời điểm biên dịch, giúp phát hiện lỗi sớm và giảm thiểu lỗi runtime.
  • Quản lý bộ nhớ tự động: C# sử dụng bộ thu gom rác (garbage collector) để tự động quản lý bộ nhớ, giảm thiể...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa lớp System.ApplicationException và lớp System.SystemException trong C# là gì?

senior

Giải thích quá trình biên dịch code trong C#?

middle

So sánh sự khác nhau giữa các lớp TraceDebug trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào