Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Generics trong C# là gì?

Câu trả lời

Generics trong C# là một tính năng ngôn ngữ mạnh mẽ cho phép bạn viết mã linh hoạt, tái sử dụng được với kiểu dữ liệu an toàn. Generics cho phép bạn tạo ra các lớp, giao diện, phương thức và delegate mà không cần xác định kiểu dữ liệu cụ thể mà chúng sẽ làm việc với. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các tham số kiểu (type parameters) khi định nghĩa chúng, và xác định kiểu dữ liệu cụ thể khi sử dụng.

Tính Năng Chính của Generics:

  • An Toàn Kiểu: Generics giúp đảm bảo rằng mã của bạn an toàn về kiểu dữ liệu, giảm thiểu nguy cơ lỗi tại thời điểm chạy do ép kiểu không đúng.
  • Tái Sử Dụng Mã: Bạn có thể viết một lớp hoặc phương thức duy nhất có thể làm việc với bất kỳ kiểu dữ liệu nào, thay vì phải viết lại mã cho mỗi kiểu dữ liệu cụ thể.
  • Hiệu Suất: Sử dụng generics có thể giúp cải thiện hiệu suất bằng cách giảm bớt nhu cầu cho boxing và unboxing khi làm việc với kiểu giá trị trong các tập hợp.

Ví Dụ Sử Dụng Generics:

// Đị...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Mảng jagged trong C# là gì và khi nào thì nên sử dụng mảng jagged thay vì mảng nhiều chiều?

middle

Property Accessors trong C# là gì?

middle

Có cách nào để bắt nhiều exception cùng một lúc và không phải duplicate code trong C# không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào