Câu hỏi phỏng vấn Devops
Câu hỏi

Các giai đoạn trong DevOps là gì?

Câu trả lời

Có 6 giai đoạn chính trong DevOps:

Planning:

Đây là giai đoạn đầu tiên của vòng đời DevOps bao gồm sự hiểu biết thấu đáo về dự án để cuối cùng phát triển sản phẩm tốt nhất. Khi được thực hiện đúng cách, giai đoạn này cung cấp các đầu vào khác nhau cần thiết cho các giai đoạn development và operating. Giai đoạn này cũng giúp tổ chức đạt được sự rõ ràng về quá trình phát triển và quản lý dự án.

Công cụ: Google Apps, Asana, Microsoft Team,...

Development:

Giai đoạn planning được theo sau bởi giai đoạn Development, trong đó dự án được xây dựng bằng cách phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống, phát triển các tính năng bằng cách viết code, sau đó xác định các trường hợp test và quy trình tự động hóa. Các nhà phát triển lưu trữ code của họ trong một trình quản lý code được gọi là repository từ xa, hỗ trợ cộng tác nhóm bằng cách cho phép xem, sửa đổi và tạo phiên bản của code.

Công cụ như git, IDE như Eclipse, VS Code và các công nghệ sử dụng có thể là Java, Nodejs,...

Continuous Integration (CI):

Giai đoạn này là trung tâm của toàn bộ vòng đời DevOps. Đó là một thực tiễn phát triển phần mềm, trong đó các developer yêu cầu cam kết thay đổi code nguồn thường xuyên hơn. Việc này có thể diễn ra hàng ngày hoặc hàng tuần. Sau đó, mọi commit được build và điều này cho phép phát hiện sớm các vấn đề nếu chúng có mặt. Code xây dựng không chỉ liên quan đến việc biên dịch, mà nó còn bao gồm...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Cách Ansible hoạt động trong DevOps như thế nào?

middle

Resilience Testing là gì?

middle

Các chiến lược branching khác nhau dùng trong VCS như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào