Câu hỏi phỏng vấn Devops
Câu hỏi

Kiểm tra liên tục trong Devops là gì?

Câu trả lời

Kiểm tra liên tục (Continuous Testing - CT) là giai đoạn DevOps bao gồm quá trình chạy các trường hợp kiểm thử tự động như một phần của quy trình phân phối phần mềm tự động với mục đích duy nhất là nhận được phản hồi ngay lập tức về chất lượng và xác nhận các rủi ro nghiệp vụ liên quan đến việc build tự động code của các nhà phát triển.

Giai đoạn này sẽ giúp nhóm kiểm tra liên tục từng bản build (ngay sau...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

DevOps pipeline là gì?

middle

Cách DevOps làm việc với AWS như thế nào?

senior

Giải thích khái niệm "Shift left to reduce failure" trong DevOps?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào