Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

forking trong Git là gì?

Câu trả lời

Trong Git, forking là một hành động tạo một bản sao của một kho lưu trữ (repository) từ một nguồn từ xa (remote source) sang tài khoản hoặc không gian làm việc của riêng bạn trên một dịch vụ lưu trữ Git như GitHub, GitLab, hoặc Bitbucket. Forking cho phép bạn tự do thử nghiệm và thực hiện thay đổi mà không ảnh hưởng đến kho lưu trữ gốc. Đây là một phần quan trọng của quy trình làm việc cộng tác, cho phép các nhà phát triển đóng góp vào dự án mà không cần quyền truy cập trực tiếp để thay đổi kho lưu trữ gốc.

Sau khi tạo một fork của kho lưu trữ, bạn có thể:

  1. Thực hiện thay đổi: Bạn có thể làm việc trên fork của mình như một dự án độc lập, thực hiện các thay đổi, commit, và push chúng lên kho lưu trữ fork của bạn mà không ảnh hưởng đến kho lưu trữ gốc.
  2. **Đề xuất thay ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa GitGitHub là gì?

senior

Nếu bạn khôi phục một branch đã bị xóa, công việc nào sẽ được khôi phục?

middle

Xử lý các tập tin nhị phân lớn trong Git như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào