Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Chức năng của lệnh git clean là gì?

Câu trả lời

Lệnh git clean trong Git được sử dụng để xóa các tệp không được theo dõi khỏi working directory. Các tệp không được theo dõi là những tệp đã xuất hiện trong thư mục làm việc nhưng chưa được thêm vào index của Git (chưa được git add). Điều này bao gồm các tệp mới chưa từng được commit và các tệp đã bị xóa khỏi index nhưng vẫn còn tồn tại trong thư mục làm việc.

Chức năng của git clean:

  • Xóa tệp không được theo dõi: Loại bỏ các tệp và thư mục không được theo dõi khỏi working directory, giúp dọn dẹp và trả lại trạng thái sạch sẽ cho working directory.
  • Khôi phục trạng thái sạch: Đưa working directory về trạng thái sạch sẽ, chỉ chứa các tệp được theo dõi bởi Git, giống như sau khi một clone sạch hoặc checkout.

Cách ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

git stashgit stash pop để làm gì?

senior

Git có hỗ trợ xác thực LDAP không?

junior

Lệnh git push để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào