Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Xử lý các tập tin nhị phân lớn trong Git như thế nào?

Câu trả lời

Trong Git, việc xử lý các tập tin nhị phân lớn, như video, hình ảnh chất lượng cao, hoặc các tài nguyên đa phương tiện khác, có thể gây ra một số vấn đề. Do Git lưu trữ lịch sử của mọi thay đổi, việc thêm và cập nhật các tập tin nhị phân lớn có thể làm tăng kích thước của repository một cách nhanh chóng, làm chậm quá trình clone và fetch. Để giải quyết vấn đề này, Git cung cấp một công cụ hữu ích là Git Large File Storage (LFS).

Git Large File Storage (LFS)

Git LFS là một phần mở rộng của Git được thiết kế để cải thiện việc xử lý các tập tin lớn. Thay vì lưu trữ trực tiếp các tập tin nhị phân lớn trong repository, Git LFS lưu trữ các tham chiếu đến các tập tin này trong repository và lưu trữ chính các tập tin trên một máy chủ LFS riêng biệt.

Cách sử dụng Git LFS:

  1. Cài đặt Git LFS: Đầu tiên, bạn cần cài đặt Git LFS trên máy của mình. Bạn có thể tải xuống và cài đặt từ trang web chính thức của Git LFS.
  2. Khởi tạo Git LFS: Sau khi cài đặt, mở terminal hoặc command prompt và chạy lệnh sau trong repository của bạn:
    gi...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Git Directory là gì?

senior

Chức năng của lệnh git ls-tree để làm gì?

expert

Sự khác biệt giữa head, working treeindex trong git là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào