Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Sử dụng git instaweb như thế nào?

Câu trả lời

Lệnh git instaweb trong Git được sử dụng để khởi động một máy chủ web nhỏ ngay lập tức trên kho lưu trữ Git cục bộ của bạn. Máy chủ web này cho phép bạn duyệt qua lịch sử của kho lưu trữ thông qua trình duyệt web. Đây là một cách tiện lợi để xem lịch sử commit, diff, và thông tin khác mà không cần sử dụng dòng lệnh.

Cách sử dụng git instaweb:

  1. Mở terminal hoặc command prompt.
  2. Chuyển đến thư mục chứa kho lưu trữ Git của bạn.
  3. Chạy lệnh git instaweb với các tùy chọn phù hợp nếu cần:
git instaweb [--local] [--httpd=<httpd>] [--port=<port>] [--browser=<browser>]
  • --local: Chỉ cho phép truy cập từ máy cục bộ.
  • `--http...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Sự khác nhau giữa GitSubversion (SVN) là gì?

senior

Làm thế nào để tránh bị detached head trong git?

middle

Trong git, sự khác biệt giữa fork, branchclone là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào