Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Tác dụng của lệnh git status là gì?

Câu trả lời

Lệnh git status trong Git được sử dụng để hiển thị trạng thái của working directory và staging area. Nó cho bạn biết những thay đổi nào đã được staged, những thay đổi nào chưa được staged, và những tệp nào không được theo dõi bởi Git. Dưới đây là một số thông tin cụ thể mà git status cung cấp:

  1. Thay đổi đã được staged: Hiển thị danh sách các tệp đã được thêm vào staging area (sử dụng git add) và sẵn sàng để commit.
  2. Thay đổi chưa được staged: Hiển thị danh sách các tệp đã được sửa đổi hoặc xóa trong working directory nhưng chưa được thêm vào staging area.
  3. **Tệp không được t...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lệnh git pull origin master để làm gì?

junior

Hãy liệt kê một số dịch vụ lưu trữ Git phổ biến?

middle

Xử lý các tập tin nhị phân lớn trong Git như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào