Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Những hạn chế của Git là gì?

Câu trả lời

Git, mặc dù là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (DVCS) mạnh mẽ và phổ biến, vẫn có một số hạn chế như sau:

  1. Quản lý file lớn: Git không hiệu quả khi làm việc với các file lớn hoặc các dự án có lịch sử lớn và phức tạp. Mỗi clone của repository bao gồm toàn bộ lịch sử của dự án, có thể làm tăng đáng kể kích thước và thời gian để clone hoặc fetch từ repository. Các hệ thống như Git Large File Storage (LFS) có thể giúp giải quyết vấn đề này nhưng lại đòi hỏi cấu hình thêm.
  2. Binary files: Git không được thiết kế để xử lý các file nhị phân hiệu quả. Các file nhị phân thường không thể nén tốt và mỗi thay đổi nhỏ có thể dẫn đến một bản sao mới của toàn bộ file trong lịch sử, làm tăng kích thước repository.
  3. Khó khăn cho người mới bắt đầu: Git có một đường cong học tập khá dốc đối với người mới bắt đầu, với nhiều khái niệm và lệnh cần nắm vững. Điều này có thể làm cho việc áp dụng Git trở nên khó khăn cho các đội ngũ mới hoặc các cá nhân không quen với các hệ thống quản lý phiên bản.
  4. Conflict resolution: Git yêu cầu người dùng phải giải quyết conflict thủ công khi xảy ra xung đột giữa các thay đổi. Quá trình này có thể phức tạp và thời gian, đặc biệt là trong các dự án lớn với nhiều nhánh và sự tham gia của nhiều người d...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Làm thế nào để khôi phục một nhánh bị xóa mà không được merge trong git?

entry

GitHub là gì?

senior

Quy trình để hoàn tác một commit đã được đẩy và public trước đó là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào