Câu hỏi

Tính khác biệt giữa Git và Subversion (SVN)?

entry
Ẩn câu trả lời detail
Git SVN
Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán phi t...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Làm thế nào để phát hiện xem một nhánh đã được merge hay chưa?

Xem câu trả lời detail

Định nghĩa git cherry-pick là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa Reverting và Resetting là gì?

Xem câu trả lời detail

Git stash drop là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để khôi phục một nhánh bị xóa mà không được merge?

Xem câu trả lời detail