Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Hãy liệt kê một số dịch vụ lưu trữ Git phổ biến?

Câu trả lời

Một số dịch vụ lưu trữ Git phổ biến bao gồm:

  1. GitHub: Là một trong những nền tảng lưu trữ mã nguồn phổ biến nhất, cung cấp cả kho lưu trữ công cộng và riêng tư, hỗ trợ cộng tác và tích hợp với nhiều công cụ và dịch vụ khác.
  2. GitLab: Cung cấp kho lưu trữ Git cùng với các tính năng quản lý dự án và CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) tích hợp.
  3. Bitbucket: Nền tảng lưu trữ Git của Atlassian, hỗ trợ cả kho lưu trữ công cộng và riêng tư, và tích hợp chặt chẽ với các công cụ khác của Atlassian như Jira và Trello.
  4. Azure Repos: Phần của Azure DevOps, cung cấp kho lưu trữ Git không giới hạn và tích hợp với các công cụ DevOps khác trong hệ sinh thái Azure.
  5. SourceForge: Một trong những dịch vụ lưu trữ mã nguồn mở sớm nhất, hỗ trợ Git cũng như các h...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Lệnh git pull để làm gì?

senior

Những hạn chế của Git là gì?

senior

Workflow của forking trong git là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào