Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Nhánh (branch) trong Git là gì?

Câu trả lời

Trong Git, một nhánh (branch) là một con đường độc lập chứa các thay đổi của bạn. Mỗi nhánh trong Git đại diện cho một luồng công việc hoặc một dòng phát triển độc lập. Nhánh cho phép bạn phát triển tính năng, sửa lỗi, hoặc thử nghiệm trong một môi trường cô lập mà không ảnh hưởng đến nhánh main (trước đây thường được gọi là master) hoặc các nhánh khác trong kho lưu trữ.

Khi bạn tạo một nhánh mới, bạn đang tạo một bản sao của kho lưu trữ tại thời điểm hiện tại. Bất kỳ commit nào bạn tạo trên nhánh này sẽ chỉ tồn tại trên nhánh đó và không ảnh hưởng đến các nhánh khác. Điều này cho phép nhiều người cùng làm v...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Lệnh git push để làm gì?

expert

git bisect là gì và sử dụng nó như thế nào?

expert

Chạy lệnh gì để nén N commit cuối cùng thành một commit đơn?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào