Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Làm thế nào để giải quyết conflict trong Git?

Câu trả lời

Trong Git, để giải quyết conflict, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Xác định Conflict: Đầu tiên, bạn cần xác định các file bị conflict. Git sẽ thông báo cho bạn biết các file này khi bạn thực hiện một hợp nhất (merge) hoặc rebase và gặp conflict.
  2. Mở File và Tìm Đánh Dấu Conflict: Mở các file bị conflict trong trình soạn thảo văn bản hoặc IDE của bạn và tìm các đánh dấu conflict do Git tạo ra. Các đánh dấu này thường bao gồm <<<<<<<, =======, và >>>>>>>.
  3. Giải Quyết Conflict: Quyết định nên giữ thay đổi nào trong các phần bị conflict. Bạn có thể chọn giữ thay đổi từ một nhánh, từ nhánh kia, kết hợp cả hai, hoặc viết lại một phần hoàn toàn mới.
  4. Xóa Đánh Dấu Conflict: Sau khi đã quyết định cách giải quyết, xóa tất cả các đánh dấu conflict khỏi file và đảm bảo rằng mã nguồn hoạt động đúng như mong đợi.
  5. Thêm File vào Staging Area: Sử dụng lệnh git add <file> để thêm các file đã giải quyết conflict vào staging area. Điều này cho Git biết rằng con...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Sử dụng git instaweb như thế nào?

senior

Git có hỗ trợ xác thực LDAP không?

middle

Làm thế nào để tìm danh sách các tập tin đã được thay đổi trong một commit cụ thể?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào