Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Lệnh git clone để làm gì?

Câu trả lời

Lệnh git clone trong Git được sử dụng để sao chép một kho lưu trữ Git từ một địa chỉ từ xa (remote repository) về máy tính cục bộ của bạn. Lệnh này tạo ra một bản sao hoàn chỉnh của kho lưu trữ từ xa, bao gồm tất cả các nhánh, lịch sử commit, và tệp tin. Điều này cho phép bạn làm việc trên dự án mà không cần kết nối internet liên tục và cũng giúp dễ ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

conflict trong Git là gì?

senior

Chức năng của lệnh git ls-tree để làm gì?

middle

Git Directory là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào