Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Workflow của forking trong git là gì?

Câu trả lời

Workflow của forking trong Git là một quy trình làm việc phổ biến được sử dụng trong việc phát triển phần mềm sử dụng Git, đặc biệt là trong các dự án mã nguồn mở. Quy trình này bao gồm các bước sau:

  1. Forking Repository: Một người dùng (gọi là contributor) tạo một bản sao (fork) của một repository công khai vào tài khoản Git của họ. Fork này hoạt động như một repository độc lập mà người dùng có quyền kiểm soát đầy đủ.
  2. Clone Fork: Contributor sau đó clone fork của họ về máy cục bộ để bắt đầu làm việc. Việc này tạo ra một bản sao cục bộ của repository mà họ có thể thực hiện thay đổi.
  3. Thêm Remote Upstream: Để giữ cho fork cập nhật với repository gốc, contributor thường thêm một remote mới, thường được gọi là "upstream", trỏ đến repository gốc.
  4. Tạo Nhánh Làm Việc: Contributor tạo một hoặc nhiều nhánh làm việc cục bộ để phát triển tính năng mới, sửa lỗi, hoặc thực hiện các thay đổi khác mà không ảnh hưởng đến nhánh chính của họ.
  5. Thực Hiện Thay Đổi: Contributor thực hiện các thay đổi cần thiết trong nhánh làm việc của họ và commit chúng.
  6. **Đồng...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Làm thế nào để khôi phục một nhánh bị xóa mà không được merge trong git?

senior

Git Hooks là gì?

middle

Lệnh git pull origin master để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào