Câu hỏi phỏng vấn Strings
Câu hỏi

Chuỗi kết thúc bằng null là gì?

Câu trả lời

Chuỗi kết thúc bằng null (null-terminated string) là một kiểu biểu diễn chuỗi trong ngôn ngữ lập trình. Trong cách biểu diễn này, một chuỗi kết thúc bằng một ký tự null (ký tự có mã ASCII hoặc Unicode bằng 0). Ký tự...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Nêu một số hạn chế của Ropes?

expert

Khi nào Rabin-Karp hiệu quả hơn so với KMP hoặc Boyer-Moore?

senior

Làm thế nào để kiểm tra dấu ngoặc cân bằng trong thời gian tuyến tính và sử dụng không gian bộ nhớ hằng số?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào