Câu hỏi phỏng vấn Strings
Câu hỏi

Trong cấu trúc dữ liệu, chuỗi (String) là gì?

Câu trả lời

Chuỗi (String) trong cấu trúc dữ liệu là một chuỗi các ký tự được sắp xếp theo thứ tự cụ thể. Nó có thể bao gồm chữ cái, số, ký tự đặc biệt hoặc khoảng trắng và thường được sử dụng để biểu diễn văn bản. Các ...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Nêu một số hạn chế của Ropes?

expert

So sánh StringsRopes từ phân tích hiệu suất?

junior

Sự khác biệt giữa chuỗi (Strings) và mảng ký tự (Char arrays) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào