Câu hỏi

Khái niệm về tính thay đổi (mutability) và tính không thay đổi (immutability) của chuỗi là gì?

Câu trả lời

Tính thay đổi (mutability) và tính không thay đổi (immutability) của chuỗi là hai khái niệm quan trọng liên quan đến việc có thể sửa đổi (mutable) hoặc không thể sửa đổi (immutable) nội dung của chuỗi.

  1. Tính không thay đổi (Immutable):
    • Chuỗi không thể thay đổi khi đã được tạo ra. Một khi chuỗi được khởi tạo, nội dung của nó không thể thay đổi. Điều này có nghĩa là khi thực hiện các thao tác như cắt, nối hoặc thay đổi nội dung của chuỗi, một chuỗi mới sẽ được tạo ra thay vì thay đổi trực tiếp chuỗi gốc.
    • Ví dụ, trong nhiều ngôn ngữ lập trình như Python, chuỗi là không thể thay đổi. Khi thực hiện phép cộng chuỗi, nó sẽ...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Sự khác biệt chính giữa thuật toán tìm kiếm Knuth-Morris-Pratt và thuật toán tìm kiếm Boyer-Moore là gì?

expert

Khi nào Rabin-Karp hiệu quả hơn so với KMP hoặc Boyer-Moore?

senior

Giải thích thuật toán Boyer-Moore và cung cấp ví dụ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào