Câu hỏi phỏng vấn Strings
Câu hỏi

Nêu một số ưu và nhược điểm của chuỗi không thay đổi (immutable) so với chuỗi có thể thay đổi (mutable)?

Câu trả lời

Chuỗi không thay đổi (Immutable):

 • Ưu điểm:

  • An toàn đa luồng: Chuỗi không thay đổi an toàn trong môi trường đa luồng vì không thể bị thay đổi sau khi được khởi tạo.
  • Bảo mật: Không thể thay đổi dễ dàng, điều này có thể hữu ích khi làm việc với dữ liệu nhạy cảm.
  • Cache và tối ưu hóa: Khả năng tối ưu hóa và cache giúp cải thiện hiệu suất vì các chuỗi không thay đổi có thể được lưu trữ và tái sử dụng dễ dàng.
 • Nhược điểm:

  • Điều chỉnh: Không thể thay đổi giá trị của chuỗi sau khi đã khởi tạo, đòi hỏi việc tạo ra các bản sao mới khi cần thay đổi.
  • Hiệu suất không tối ưu trong một số trường hợp: Trong một số trường hợp, việc tạo bản sao có...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Sự khác biệt chính giữa thuật toán tìm kiếm Knuth-Morris-Pratt và thuật toán tìm kiếm Boyer-Moore là gì?

expert

So sánh StringsRopes từ phân tích hiệu suất?

junior

Khái niệm về tính thay đổi (mutability) và tính không thay đổi (immutability) của chuỗi là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào