Câu hỏi phỏng vấn Strings
Câu hỏi

**Pascal Str...

Câu trả lời

Pascal String là một cấu trúc chuỗi trong lập trình được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ lập trình Pascal và một số ngôn ngữ khác. Cấu trúc này bao gồm:

  • Độ dài của chuỗi được lưu trữ đầu tiên: Đây là một số nguyên biểu diễn chiều dài của chuỗi.
  • Dữ liệu chuỗi: Tiếp theo sau độ dài là dữ liệu thực sự của chuỗi.

Ưu điểm của Pascal Strings:

  • Dễ quản lý: Bởi vì độ dài của chuỗi được lưu trữ đầu tiên, việc truy cập hoặc lặp qua chuỗi có thể dễ dàng hơn so với một số cấu trúc chuỗi khác.
  • **An...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Nêu một số ưu và nhược điểm của chuỗi không thay đổi (immutable) so với chuỗi có thể thay đổi (mutable)?

senior

Rope Data Structure được sử dụng cho mục đích gì?

entry

Trong cấu trúc dữ liệu, chuỗi (String) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào