Câu hỏi

Nêu một số hạn chế của Ropes?

Câu trả lời

Ropes:

  • Ưu điểm:

    • Hiệu suất chèn và xóa: Ropes cung cấp hiệu suất tốt hơn cho việc chèn và xóa trong chuỗi dài với các phép toán có độ phức tạp thấp hơn so với chuỗi thông thường.
    • Phân mảnh dữ liệu: Giúp giảm phân mảnh dữ liệu, đặc biệt là trong việc thao tác với chuỗi dài.
  • Hạn chế:

    • Độ phức tạp của một số thao tác: Mặc dù Ropes cải thiện hiệu suất chèn và xóa, nhưng một số thao tác khác như truy cập n...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Sự khác biệt chính giữa thuật toán tìm kiếm Knuth-Morris-Pratt và thuật toán tìm kiếm Boyer-Moore là gì?

senior

Rope Data Structure được sử dụng cho mục đích gì?

senior

Giải thích thuật toán Boyer-Moore và cung cấp ví dụ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào