Câu hỏi phỏng vấn Strings
Câu hỏi

Những hạn chế c...

Câu trả lời

Ropes là một cấu trúc dữ liệu linh hoạt được sử dụng để quản lý chuỗi có độ dài lớn, tuy nhiên, cũng có một số hạn chế:

  1. Khả năng thực hiện các phép toán phức tạp:

    • Trong một số trường hợp, việc thực hiện các phép toán cụ thể như truy cập ngẫu nhiên vào một ký tự cụ thể có thể đòi hỏi thời gian lớn hơn so với cấu trúc dữ liệu khác như mảng thông thường.
    • Một số phép toán như tìm kiếm vị trí của một ký tự cụ thể trong một chuỗi lớn có thể trở nên tốn kém về thời gian.
  2. Tốn thêm bộ nhớ:

    • Ropes cần sử dụng thêm bộ nhớ so với cấu trúc dữ liệu chuỗi cơ bản.
    • C...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Khi nào Rabin-Karp hiệu quả hơn so với KMP hoặc Boyer-Moore?

middle

Nêu một số ưu và nhược điểm của chuỗi không thay đổi (immutable) so với chuỗi có thể thay đổi (mutable)?

senior

Pascal Strings là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào