Câu hỏi phỏng vấn Strings
Câu hỏi

Rope Data Structure được sử dụng cho mục đích gì?

Câu trả lời

Rope Data Structure:

Rope là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng để lưu trữ và xử lý các chuỗi văn bản lớn màu cách hiệu quả. Nó chia nhỏ chuỗi thành các phần nhỏ gọi là "leaf nodes" và tổ chức chúng thành một cấu trúc cây để thực hiện các thao tác văn bản phức tạp như cắt, nối và tìm kiếm trên chuỗi một cách hiệu quả.

Sử dụng của Rope Data Structure:

  1. Xử lý văn bản lớn: Ropes được sử dụng để lưu trữ và xử lý văn bản có kích thước lớn, nơi mà việc thực hiện các thao tác như cắt, dán, hoặc thay đổi nội dung một cách hiệu quả là cần thiết.
    2...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa chuỗi (Strings) và mảng ký tự (Char arrays) là gì?

expert

Khi nào Rabin-Karp hiệu quả hơn so với KMP hoặc Boyer-Moore?

junior

Chuỗi kết thúc bằng null là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào