Câu hỏi phỏng vấn Strings
Câu hỏi

Khi nào Rabin-Karp hiệu quả hơn so với KMP hoặc Boyer-Moore?

Câu trả lời

Rabin-Karp, KMP và Boyer-Moore đều là các thuật toán tìm kiếm chuỗi trong văn bản. Tuy nhiên, từng thuật toán có điểm mạnh và điểm yếu riêng, dẫn đến sự hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể:

  1. Khi dữ liệu thay đổi thường xuyên: Rabin-Karp có thể trở nên hiệu quả hơn trong trường hợp dữ liệu thay đổi thường xuyên. Nó sử dụng hàm băm để kiểm tra chuỗi và có thể dễ dàng được cập nhật khi dữ liệu thay đổi.
  2. Kích thước pattern lớn: Khi kích thước của mẫu tìm kiếm lớn so với kích thước văn bản, Rabin-Karp có thể hiệu quả hơn. Boyer-Moore thì phù hợp hơn khi mẫu tìm kiếm ngắn.
  3. Thay đổi ngôn ngữ/encoding: Rabin-Karp hoạt động tốt trong nhiều ngôn ...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Những hạn chế của Ropes là gì?

expert

So sánh StringsRopes từ phân tích hiệu suất?

middle

Nêu một số ưu và nhược điểm của chuỗi không thay đổi (immutable) so với chuỗi có thể thay đổi (mutable)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào