Câu hỏi phỏng vấn Strings
Câu hỏi

So sánh StringsRopes từ phân tích hiệu suất?

Câu trả lời

Strings và Ropes là hai cấu trúc dữ liệu phổ biến trong lập trình chuỗi, nhưng chúng có những đặc điểm khác nhau về hiệu suất:

  1. Strings:

    • Strings thường biểu diễn chuỗi bằng mảng các ký tự liên tục trong bộ nhớ.
    • Thao tác thêm/xóa ký tự ở cuối chuỗi có thể hiệu quả, tuy nhiên khi thêm/xóa ký tự ở vị trí bất kỳ trong chuỗi, đôi khi cần phải di chuyển toàn bộ phần còn lại của chuỗi, dẫn đến độ phức tạp O(n).
    • Phù hợp cho việc thực hiện các thao tác đọc và ghi chuỗi dễ dàng.
  2. Ropes:

    • Ropes chia chuỗi thành các phần nhỏ hơn gọi là "chunks", ...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để kiểm tra dấu ngoặc cân bằng trong thời gian tuyến tính và sử dụng không gian bộ nhớ hằng số?

expert

Sự khác biệt chính giữa thuật toán tìm kiếm Knuth-Morris-Pratt và thuật toán tìm kiếm Boyer-Moore là gì?

middle

Nêu một số ưu và nhược điểm của chuỗi không thay đổi (immutable) so với chuỗi có thể thay đổi (mutable)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào