Câu hỏi phỏng vấn Strings
Câu hỏi

Tại sao lại sử dụng chuỗi kết thúc b...

Câu trả lời

Chuỗi kết thúc bằng null (null-terminated strings) được sử dụng vì một số lý do chính:

  1. Dễ xử lý:

    • Null-terminated strings dễ dàng để xử lý vì chúng có một ký tự null đánh dấu sự kết thúc của chuỗi. Khi duyệt qua chuỗi, việc kiểm tra ký tự null giúp xác định điểm kết thúc một cách dễ dàng.
  2. Chi phí lưu trữ thấp:

    • Null-terminated strings tiết kiệm không gian bộ nhớ vì chỉ cần một ký tự null để đánh dấu kết thúc chuỗ...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Nêu một số hạn chế của Ropes?

expert

Khi nào Rabin-Karp hiệu quả hơn so với KMP hoặc Boyer-Moore?

expert

Sự khác biệt chính giữa thuật toán tìm kiếm Knuth-Morris-Pratt và thuật toán tìm kiếm Boyer-Moore là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào