Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Denormalization trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Denormalization là quá trình thêm dữ liệu dư thừa vào một cơ sở dữ liệu quan hệ đã được chuẩn hóa để cải thiện hiệu suất. Trong khi chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nhằm mục đích loại bỏ dữ liệu dư thừa để chỉ mỗi thông tin xuất hiện một lần, denormalization lại chấp nhận sự dư thừa dữ liệu như một cách để tối ưu hóa hiệu suất đọc dữ liệu

Mục đích và Lợi ích của Denormalization:

  • Cải thiện Hiệu Suất Truy Vấn: Denormalization giúp giảm số lượng joins cần thiết khi truy vấn dữ liệu, từ đó cải thiện tốc độ đọc dữ liệu
  • Giảm Độ Phức Tạp của Truy Vấn: Bằng cách kết hợp dữ liệu liên quan vào ít bảng hơn, denormalization giúp đơn giản hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu và làm cho việc quản lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn
  • Tối Ưu Hóa Hiệu Suất Đọc: Denormalization cải thiện hiệu suất đọc bằng cách giảm thiểu số lượng joins và làm cho việc truy cập dữ liệu trở nên nhanh chóng hơn

Nhược Điểm của Denormalization:

  • **Giảm Tính Toàn Vẹn Dữ Liệ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Blocking trong SQL Server là gì?

middle

Trong SQL Server, UNION, MINUS, UNION ALL, INTERSECT có gì khác nhau?

middle

ROWID trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào