Câu hỏi

DevOps pipeline là gì?

Câu trả lời

Nói chung, pipeline là một tập hợp các tác vụ/quy trình tự động được xác định và tuân theo bởi nhóm kỹ sư phần mềm. DevOps pipeline là một pipeline cho phép các kỹ sư DevOps và nhà phát triển phần mềm biên dịch, xây dựng và triển khai code phần mềm một cách hiệu quả và đáng tin cậy cho môi trường sản xuất một cách dễ dàng.

DevOps pipeline là gì?

Luồng hoạt động...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

DevOps khác với Agile như thế nào?

middle

Các KPI dùng để đánh giá DevOps?

middle

Tại sao Continuous Integration lại quan trọng đối với Agile?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào