Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Docker namespace là gì?

Câu trả lời

Namespace về cơ bản là một tính năng của Linux đảm bảo phân vùng tài nguyên hệ điều hành theo cách loại trừ lẫn nhau. Điều này hình thành khái niệm cốt lõi đằng sau quá trình container hóa khi namespace giới thiệu một lớp cách...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa Docker Image và Layer là g?

junior

Lệnh docker info là gì?

senior

Làm sao đảm bảo container1 chạy trước container2 trong khi dùng docker compose?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào