Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Tại sao lại cần Docker?

Câu trả lời

Phát triển ứng dụng không chỉ đơn thuần là viết code! Chúng liên quan đến rất nhiều việc hậu trường như sử dụng nhiều framework và kiến ​​trúc cho mọi giai đoạn trong vòng đời của nó, điều này làm cho quá trình trở nên phức tạp và đầy thử thách. Sử dụng bản chất của container hóa giúp các nhà phát triển đơn giản hóa và tăng tốc hiệu quả quy trình làm việc của ứng dụng, đồng thời cho phép họ tự do phát triển bằng cách sử dụng lựa chọn công nghệ và môi trường phát triển của riêng họ.

  • Tất cả những khía cạnh này tạo thành phần cốt lõi của DevOps, điều này càng trở nên quan trọng hơn đối với bất kỳ nhà phát triển nào cũng cần biết những điều này để cải thiện năng suất, thúc đ...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Có thể xoá container bị tạm dừng khỏi Docker không?

middle

Sự khác biệt giữa CMDENTRYPOINT là gì?

expert

Sự khác biệt giữa pm2pm2-runtime là gì và khi nào nên sử dụng chúng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào