Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa lớp COPYADD trong Dockerfile

Câu trả lời

Cả hai có chức năng giống nhau, nhưng COPY được ưa thích hơn vì mức độ minh bạch cao hơn ADD.

COPY cung cấp các...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Docker compose là gì?

entry

Giải thích về container trong Docker?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào