Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Docker Image và Layer là g?

Câu trả lời

Image: được xây dựng từ một loạt các lớp instruction. Một image tương ứng với container và được sử dụng để vận hành nhanh chóng do cơ chế lưu vào bộ nhớ đệm của mỗi bước.

Layer: Mỗi layer tương ứng với một instruction của image của Dockerfile. Nói đơn giản hơn layer còn là image nhưng nó là...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Docker Hub là gì?

entry

Tại sao lại cần Docker?

middle

Cách nào để đăng nhập vào docker registry?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào