Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Docker Hub là gì?

Câu trả lời
  • Là một nền tảng đám mây được cung cấp bởi Docker cho phép lưu trữ công khai image của Docker đồng thời cho ...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Docker namespace là gì?

junior

Mục đích của tham số volume trong lệnh chạy docker là gì?

middle

Cách nào để đăng nhập vào docker registry?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào