Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

Câu trả lời

Dữ liệu của container vẫn ở trong...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

DockerFile là gì?

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

senior

Làm sao đảm bảo container1 chạy trước container2 trong khi dùng docker compose?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào