Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Làm thế nào để sử dụng docker ...

Câu trả lời
  • Tính năng docker-compose của docker sẽ hỗ trợ bạn tại đây. Trong file docker-compose, chúng ta có thể xác định nhiều dịch vụ, mạng và container cùng với ánh xạ volume một cách rõ ràng và sau đó chúng ta chỉ cần gọi lệnh docker-compose up.

  • Khi có nhiều môi trường tham gia - đó có thể là máy chủ dev, staging, uat ho...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

DockerFile là gì?

entry

Docker compose là gì?

middle

Sự khác biệt giữa CMDENTRYPOINT là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào