Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Các yêu cầu cơ bản để Docker chạy trên mọi hệ thống?

Câu trả lời

Docker có thể chạy trên cả nền tảng Linux và Windows.

  • Đối với nền tảng Windows, ít nhất docker cần có Windows 10 64bit với bộ nhớ RAM 2GB. Đối với các phiên bản thấp hơn, có thể cài đặt docker bằng cách sử dụng toolbox trợ giúp. D...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Mục đích của tham số volume trong lệnh chạy docker là gì?

senior

Bạn có thể chạy bao nhiêu container trong docker và các yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn này là gì?

middle

Sự khác biệt giữa Daemon LoggingContainer Logging?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào