Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Có thể dùng JSON thay cho YAML khi phát triển docker-compose trong Docker không?

Câu trả lời

Có thể. Ta có thể chạy docker-compose trong json, như...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Mục đích của tham số volume trong lệnh chạy docker là gì?

entry

Docker Hub là gì?

middle

Các instructions nào phổ biến trong Dockerfile?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào