Câu hỏi

Giải thích về quá trình sharding trong MongoDB là gì?

Câu trả lời

Sharding là quá trình chia nhỏ dữ liệu giữa các máy. Đôi khi người ta cũng sử dụng thuật ngữ "partitioning" để mô tả khái niệm này. Ta có thể lưu trữ nhiều dữ liệu hơn và xử lý nhiều tải hơn mà không yêu cầu cấu hình máy mạnh hơn, bằng cách đặt một tập con dữ liệu trên mỗi máy.

Trong hình bên dưới, RS0 ...

Bạn cần đăng nhập để xem