Câu hỏi phỏng vấn Mongodb
Câu hỏi

Aggregation trong MongoDB là gì?

Câu trả lời

Aggregation là một framework tổng hợp dữ liệu của MongoDB. Aggregation được xây dựng dựa trên mô hình xử lý dữ liệu dưới dạng pipeline.

Aggregation pipeline bao gồm nhiều giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn, chúng ta sử dụng một aggregation operator để biến đổi dữ liệu của các input d...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Khi nào nên sử dụng MongoDB?

middle

Giải thích về khái niệm pipeline trong MongoDB?

middle

Một số tiện ích để sao lưukhôi phục dữ liệu trong MongoDB là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào