Câu hỏi phỏng vấn Mongodb
Câu hỏi

MongoDB là gì?

Câu trả lời

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, thuộc loại NoSQL, được thiết kế để lưu trữ và quản lý dữ liệu dưới dạng tài liệu (documents). Điều này đánh dấu sự khác biệt lớn so với các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) truyền thống, nơi dữ liệu được lưu trữ trong các bảng và truy vấn thông qua SQL. Dưới đây là một số điểm nổi bật về MongoDB:

Tính năng của MongoDB:

  • Hướng tài liệu: MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu BSON (một biến thể của JSON), cho phép cấu trúc dữ liệu linh hoạt và tự nhiên hơn.
  • Schema linh hoạt: Không giống như RDBMS, MongoDB không yêu cầu một schema cố định. Điều này cho phép các tài liệu trong cùng một collection có thể có cấu trúc khác nhau.
  • Hiệu suất cao: MongoDB được tối ưu hóa cho tốc độ và hiệu suất, đặc biệt là trong việc xử lý lượng lớn dữ liệu và truy vấn dữ liệu phức tạp.
  • Tính sẵn sàng cao: MongoDB hỗ trợ replication và automatic failover, giúp ...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

MongoDB Shell là gì?

senior

Giải thích về quá trình sharding trong MongoDB là gì?

middle

Scale-Out xảy ra như thế nào trong MongoDB?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào