Câu hỏi

MongoDB là gì?

Câu trả lời

  • MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở được viết bằng C++. Nó sử dụng tài liệu dạng JSON để lưu...
Bạn cần đăng nhập để xem