Câu hỏi

Khi nào sử dụng MongoDB?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Bạn nên sử dụng MongoDB khi bạn đang xây dựng các ứng dụng internet và doanh nghiệp cần phát triển nhanh chóng và mở rộng quy mô một cách gọn gàng. MongoDB phổ ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Một số tiện ích để sao lưu và khôi phục trong MongoDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích về kiến trúc Replication trong MongoDB?

Xem câu trả lời detail

Replica Set trong MongoDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích về khái niệm pipeline trong MongoDB?

Xem câu trả lời detail

Aggregation trong MongoDB là gì?

Xem câu trả lời detail