Câu hỏi phỏng vấn Mongodb
Câu hỏi

Khi nào nên sử dụng MongoDB?

Câu trả lời

MongoDB có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, nhưng nó thường được chọn cho các ứng dụng cần đến hiệu suất cao, khả năng mở rộng, và linh hoạt với cấu trúc dữ liệu. Dưới đây là một số tình huống cụ thể khi MongoDB được coi là lựa chọn phù hợp:

  1. Ứng Dụng Có Dữ Liệu Không Cấu Trúc hoặc Bán Cấu Trúc: MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON-like, phù hợp với dữ liệu không có cấu trúc rõ ràng hoặc thường xuyên thay đổi.
  2. Cần Tính Linh Hoạt: Khi cấu trúc dữ liệu có thể thay đổi theo thời gian, MongoDB cho phép thêm hoặc xóa trường mà không cần phải thay đổi cấu trúc bảng như trong các cơ sở dữ liệu quan hệ.
  3. Xử Lý Lượng Lớn Dữ Liệu: MongoDB hỗ trợ sharding, cho phép phân phối dữ liệu trên nhiều máy chủ, giúp xử lý lượng lớn dữ liệu và mở rộng quy mô dễ dàng.
  4. Ứng Dụng Cần Hiệu Suất Cao: MongoDB có thể cung cấp hiệu suất truy vấn nhanh do lưu trữ dữ liệu trong RAM và sử dụng chỉ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm thế nào để update một document trong MongoDB?

middle

MongoDB Shell là gì?

middle

Transaction trong MongoDB là gì và sử dụng như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào