Câu hỏi phỏng vấn Ruby
Câu hỏi

Hai ứng dụng của ranges là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình, ranges thường được sử dụng để biểu diễn một dãy các giá trị liên tiếp. Trong Ruby, cũng như nhiều ngôn ngữ lập trình khác, ranges có hai ứng dụng chính:

1. Lặp Qua Dãy Số

Ranges thường được sử dụng để lặp qua một dãy số. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn thực hiện một hành động lặp đi lặp lại cho một dãy số liên tiếp. Ví dụ, để in ra các số từ 1 đến 5, bạn có thể sử dụng range như sau:

(1..5).each do |number|
  puts number
end

2. Kiểm Tra Sự Bao Gồm

Ranges cũng có thể được sử dụng đ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa throw/catchraise/rescue là gì?

middle

Giải thích về idiom a ||= b trong Ruby?"

middle

Bạn có thể cho tôi biết ba mức độ kiểm soát truy cập phương thức cho các lớpmodule không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào