Câu hỏi phỏng vấn Ruby
Câu hỏi

Những nhược điểm của câu lệnh case so với các câu lệnh elsif lặp đi lặp lại là gì?

Câu trả lời

Câu lệnh case trong Ruby là một cấu trúc điều khiển đa nhánh, tương tự như câu lệnh switch trong các ngôn ngữ lập trình khác. Mặc dù case có thể làm cho mã nguồn trở nên gọn gàng và dễ đọc hơn khi so sánh với việc sử dụng nhiều câu lệnh if/elsif, nhưng cũng có một số nhược điểm khi sử dụng nó so với việc lặp lại các câu lệnh elsif:

  1. Khả năng thể hiện điều kiện hạn chế: Câu lệnh case chỉ thích hợp khi bạn cần kiểm tra nhiều điều kiện dựa trên giá trị của một biến hoặc biểu thức đơn lẻ. Nếu các điều kiện phức tạp hơn và không chỉ phụ thuộc vào một biến, việc sử dụng elsif có thể cung cấp sự linh hoạt hơn

  2. Hiệu suất: Mặc dù không đáng kể, nhưng case có thể chậm hơn một chút so với if/elsif do cách thức hoạt động của toán tử === (case equality) trong Ruby. Toán tử này được sử dụng để so sánh trong case và có thể không nhanh bằng toán tử == được sử dụng trong if/elsif

  3. Khả năng đọc mã: Trong một số trường hợp, vi...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa BasicObject#instance_evalBasicObject#instance_exec là gì?

senior

Điều gì xảy ra với một hằng số không được gán giá trị?

senior

Tại sao Ruby không hỗ trợ overloading phương thức?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào