Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Hạn chế của Flutter là gì?

Câu trả lời

Mặc dù Flutter có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một số hạn chế cần xem xét:

1. Kích thước ứng dụng:

Ứng dụng Flutter có thể có kích thước lớn hơn so với các ứng dụng native do việc bao gồm framework và các thành phần cần thiết trong mỗi ứng dụng. Điều này có thể dẫn đến việc tải xuống lâu hơn và tốn dung lượng lưu trữ hơn trên thiết bị của người dùng.

2. Hiệu suất trên một số thiết bị cũ:

Mặc dù Flutter tối ưu hiệu suất, nhưng trên một số thiết bị cũ có thể gặp phải hiện tượng trễ hoặc không đạt hiệu suất tối ưu nhất.

3. Thư viện của bên thứ ba:

So với một số framework khác, Flutter có ít thư viện của bên thứ ba sẵn có. Điều này có thể đôi khi khiến việc sử dụng một số tính năng cụ thể trở nên khó k...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Phân biệt Stateful WidgetStateless Widget trong Flutter?

middle

Sự khác biệt giữa SizedBoxContainer trong Flutter là gì?

senior

Non-nullable by default trong Dart có nghĩa là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào