Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Phân biệt Stateful WidgetStateless Widget trong Flutter?

Câu trả lời

Trong Flutter, có hai loại widget cơ bản: Stateless WidgetStateful Widget, mỗi loại phục vụ một mục đích khác nhau trong việc xây dựng giao diện người dùng.

Stateless Widget

  • Đặc điểm: Là loại widget không lưu trữ trạng thái (state) nào thay đổi sau khi widget được tạo ra. Nói cách khác, Stateless Widget không thay đổi sau khi được vẽ lên màn hình lần đầu.
  • Sử dụng: Thích hợp cho các phần giao diện cố định, không thay đổi theo thời gian, như hiển thị một biểu tượng, một dòng chữ cố định, hoặc một nút không thay đổi trạng thái.
  • Ví dụ: Một widget hiển thị logo ứng dụng hoặc một dòng chữ chào mừng.

Stateful Widget

  • Đặc điểm: Là loại widget có khả năng lưu trữ trạng thái có thể thay đổi sau khi widget được tạo ra. Stateful Widget có thể phản ứng với các sự kiện, như người dùng tương tác, và cập nhật giao diện người dùng tương ứng.
  • Sử dụng: Thích hợp cho các phần giao diện động, cần thay đổi theo thời gian hoặ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Future trong Flutter/Dart là gì?

junior

Các chế độ build khác nhau trong Flutter là gì?

senior

Làm thế nào để chuyển đổi một List thành Map trong Dart?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào